Biệt thự đường Nguyễn Lộ Trạch - Thiết kế và thi công