Nhà phố đẹp - Đường Nguyễn Phước Lan, Khu ĐT sinh thái Hòa Xuân