KTS. Nguyễn Lê Huy Vũ

Chức vụ : Giám đốc - 0988 088 411

KS. Lê Nguyên Hưng

Chức vụ : Phó Giám đốc - 0905 455 050

KTS. Nguyễn Viết Trân Châu

Chức vụ : TP thiết kế - 0902 817 116

KS. Hà Đức Nhân

Chức vụ : QL Kỹ thuật - 01283 220 276

Nguyễn Thị Thu Tâm

Chức vụ : Phó phòng HC - 0933 868 925

KTS. Nguyễn Đức Lâm

Chức vụ : Phó phòng TK - 0906 474 758

KTS. Ng Thị Thanh Ngoan

Chức vụ : Kiến trúc sư - 01206 187 509

KTS. Lê Thị Mỹ Linh

Chức vụ : Kiến trúc sư - 01676 919 095

KTS. Thái Trương Phương

Chức vụ : Kiến trúc sư - 0931 931 779

KTS. Trần Vấn

Chức vụ : Kiến trúc sư - 0931 229 379

KTS. Nguyễn Thị Kiều Trang

Chức vụ : Kiến trúc sư - 01225 513 503

KS. Lê Khánh Minh

Chức vụ : NV kỹ thuật - 0905 537 638

KS. Phạm Thị Khánh Kiều

Chức vụ : NV kỹ thuật - 0961 170 603

KS. Trần Công Lực

Chức vụ : Giám sát viên - 0905 314 560

KS. Nguyễn Văn Vương

Chức vụ : Giám sát viên - 0935 124 709

KS. Nguyễn Minh Ngọc

Chức vụ : Giám sát viên - 0978 004 664

Nguyễn Thị Mai Trâm

Chức vụ : Kế toán - 0905 154 774

Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ : NV hành chính-0947706679

Công ty CP TVXD Tín An

Chức vụ : Đối tác Thiết kế kết cấu

Trương Đức Phương

Chức vụ : KS. ME

Hồ Hải Vũ

Chức vụ : KS. ME

Nguyễn Văn Tùng

Chức vụ : KS. Cơ điện

Hoàng Công Anh

Chức vụ : KS. Cấp thoát nước

Đặng Văn Sơn

Chức vụ : TS. Kỹ thuật - KS. Thủy lợi

Nguyễn Thanh Hương Hữu Giá

Chức vụ : KS. Thẩm định giá

Nguyễn Hữu Quang

Chức vụ : NV Lái xe - 0935 941 811